Personvernregler

Arbeid er lett når du har alle verktøyene rundt deg!

PERSONVERNERKLÆRING for Hovedkontor AS

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for de opplysningene som oppgis på Hovedkontor AS sine nettsteder og ellers i den formelle dialogen ved ansettelser, i løpende ansettelsesforhold, i forhold til underleverandører og i forhold til kunder.

Personopplysninger

Vi samler inn bare de opplysninger som er nødvendige for å ha ansatte, underleverandører og for utførelse av oppdragene.

For ansettelses- og underleverandørforhold er det normalt denne informasjonen som innhentes:

 • Navn
 • Adresse og poststed
 • Telefon- og mobilnr
 • Fødselsdato
 • Nasjonalitet og språk
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Referanser fra tidligere arbeidsforhold
 • Annen relevant informasjon
 • Teknisk informasjon rundt bruken av Hovedkontor AS sine nettsteder

Ved å søke om ansettelse, jobb eller bistand fra Hovedkontor AS godtas at denne informasjonen registreres og brukes etter hensikten og oppbevares i Hovedkontor sine databaser og systemer.

Ved ansettelse og utførelse av oppdrag for Hovedkontor AS kreves følgende informasjon:

 • Personnr (11 siffer)
 • Pårørende informasjon
 • Bankkonto informasjon
 • Ansettelsesavtale
 • Lønns- og fakturainformasjon

Fullt personnummer og bankkontoinformasjon vil ikke bli oppbevart i Hovedkontor AS sine databaser med unntak for lønns- og fakturasystem. Disse opplysningene oppbevares så lenge informasjonen er

relevant for ansettelses- eller kontraktsforholdet eller etter offentlige oppbevaringskrav.

Hvordan hentes informasjonen?

Vi samler inn informasjonen via våre nettsteder og i kontakten med våre ansatte eller underleverandører.

Formålet med informasjonen

Formålet med informasjonen er å kunne rekruttere nødvendige ressurser og levere bestilte tjenester.

Lagring

Innsamlet informasjon blir lagret på Hovedkontor AS sine databaser og i dedikerte systemer som lønn og fakturering.

Lagring og oppbevaring

Innsamlet informasjon blir lagret på Hovedkontor AS sine databaser og i dedikerte systemer som lønn og fakturering.

Konfidensiell og sterkt personlig informasjon vil ikke bli oppbevart i databaser som er lett tilgjengelig for utenforstående.

Relevant informasjon om ansatte og innleide ressurser vil bli slettet fra driftsdatabaser og flyttet over i historisk arkiv for dokumentasjonsformål etter avslutning av forholdet til Hovedkontor AS. Informasjon innenfor lønn og fakturering vil følge det offentliges krav til dokumentasjon.

Sletting

Innsamlet informasjon vil bli slettet etter oppfordring fra den som informasjonen gjelder for.melding sendes på mail til post@hovedkontor.no.

Sikkerhet

Sikringen av personlige data gjøres i henhold til gjeldende lover og forskrifter og rapportering til Datatilsynet.

Rettigheter

Brukere av nettstedene til Hovedkontor AS har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi håndterer for den enkelte. Brukere kan kreve retting og sletting av sine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

I de tilfeller personopplysningene er basert på samtykke, kan den til enhver tid trekkes tilbake.

Klage på behandling av brukernes rettigheter etter personopplysningsloven kan skje til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Kontakt

Hovedkontor AS

Boks 1213
9262 Tromsø.
Mail: post@hovedkontor.no