Nyutvikling og tilpasning

Arbeid er lett når du har alle verktøyene rundt deg!

Nyutvikling og tilpasning

  • Vi utvikler komplette løsninger på forskjellige plattformer.
  • Vi tilpasser og modifiserer eksisterende systemer og løsninger.
  • Vi kan bygge maskiner.
  • Vi kan organisere og planlegge prosjekter.

Roller og funksjon: prosjektleder, designer, arkitekt, programmerer, tester, implementering og dokumentasjon.