Drift

Arbeid er lett når du har alle verktøyene rundt deg!

Drift

Det er to typer drift vi fokuserer på: teknisk drift og organisering av dataflyt og informasjon.

Teknisk drift går på kjøring av maskinparken.

Dataflyt forekommer i ulike prosjekter og prosesser. Felles er behovet for innsamling, koordinering, analyse og rapportering. Hele dataflyten kan settes ut og vi kan se nærmere på den.